Sousedský Masopust 2024

Od Kristýna Sulíková

V sobotu 10.2 se u Obecního úřadu vyrojilo hned několik Masopustních maškar. Medvěd, Žid, Medvědář, Laufr, Slaměný, Ras, Turci, kominíci a kobyla. Krásné počasí přilákalo i několik dalších masek, které se neváhaly připojit.

Laufr sliboval, že průvod bude jenom vejskati, zpívati, tancovati, muzicírovati, aby ouroda bohatá byla, obilí vysoko rostlo, senioři z vysokých důchodů radovati se mohli a veselo bylo ve staveních čeperských. Od paní starostky dostaly maškary řádné povolení a tak ji neminulo ani kominické políbení v podobě začernění tváře. 

Jedlo se, pilo a tancovalo. Když se všichni posilnili a zahřáli na cestu, průvod mohl vyrazit do ulic.

Průvod vyrazil do ulic Čeperky a nevynechal ani vlakovou zastávku, včetně strojvedoucího, který byl řádně pomalován a zamával průvodu na rozloučenou. Ani auta či kolemjdoucí nebyli ponecháni náhodě.

Vůně koláčů, koblížků, guláše a dalších dobrot zavedla Masopustní průvod až na sportoviště v Čeperce.

A tam byl Ras pověřen k poražení kobyly a pronesl rozsudek nad jejími ostatky:

  • Hlava – připadne starostce a zastupitelům, aby si dobře poradili s rekonstrukcí školní kuchyně a školky jako takové
  • Mozek – připadne těm, kteří si potřebují uvědomit, jakou rychlostí se v obci jezdí
  • Uši – všem obyvatelům, aby je hluk z elektrárny, dálnice a betonárky nepoznamenal
  • Jazyk – odkážeme všem zde žijícím, aby jim sloužil k vzájemnému porozumění a snášenlivosti nejen mezi sousedy
  • Zuby – všem vytrvalcům, kteří se staví proti hale
  • Nohy – našim hasičům a tanečníkům, aby vydrželi na dnešním plese, co nejdéle
  • Žaludek – všem maškarám a přítomným, aby jim bylo po dnešním masopustu hej
  • Ocas – na výrobu košťat pro každého, k zametání před vlastním prahem
  • Srdce – všem ženám, aby se jim do něho vešlo ještě více Lásky

Proti rozsudku není žádné odvolání a nikdo se o něj ani ten den nepokoušel. Nakonec byly všechny masky odloženy a nechány na pospas. A dál se veselilo, tančilo a zpívalo. 

Novinkou pro letošní rok byly dětské dílničky. Děti si je náležitě užily a domů nějakou tu novou masku odnesly. A třeba ji příští rok použijí do průvodu. 

Musíme konstatovat, že letošní Masopust se opravdu vydařil a to nejen díky dobrovolníkům z řad Čeperánku a obce. Ale také spoluobčanům, kteří vytvořili neopakovatelnou atmosféru.