Čeperánek má nového předsedu

Od Kristýna Sulíková

Jak jistě víte, dlouhá léta vedla spolek Jajka Jičínská, která ho také založila. Ale v letošním roce chtěla předat žezlo dál. Kdo si vytáhl toho černého Petra? Tahat si ani nemusela, ale již se jim o letošním Masopustu stala Kamila Suchánková.

Kamča se s rodinou přestěhovala do Čeperky v roce 2018. Jakmile se dozvěděla o herničce, kterou provozuje Čeperánek, stala se se synem pravidelným návštěvníkem. V herničce postupně poznala další dobrovolníky zapojené do Čeperánku a nabídla pomoc. Postupem času se stala aktivním členem spolku a podílela se téměř na každé akci. V létě 2023 se stala předsedkyní. Kamča je ráda,že díky Čeperánku se mohou lidé z vesnice potkat, poznat své sousedy a sblížit se. Stejně tak děti mohou navázat nová přátelství a snad si i z akcí Čeperánku odnáší pěkný zážitek.

Tímto přejeme Kamče pěkné předsedování a na viděnou na akcích Čeperánku.