Tříkrálová obchůzka 2020

Od Jajka Jičínská

Letos po druhé proběhla obcí Tříkrálové obchůzka v naší režii. Koledníci vybrali krásných 26 845,- korun, to je ještě skoro o dvě tisícovky více než vloni. Tentokrát přispějeme Organizaci Zdravotní klaun za jejich záslužnou činnost. Bude jí zasláno 16 840,-. Spolek Čeperánek si ponechá 5 tisíc korun na uhrazení nákladů na nové kostýmy pro koledníky, v kterých letos koledovali jak jste si jistě všimli. A 5 tisíc korun použijeme na pouťové atrakce pro děti na pouti, která se bude letos poprvé konat při Buchtovém jarmarku 19.dubna 2020. Všem, kteří přispěli do kasiček a obdarovali koledníky moc děkujeme a ještě jednou přejeme šťastný nový rok a hodně zdraví!